SAI en producció

Un cop fetes les corresponents proves al laboratori i constatades que les dades teòriques son correctes, ahir dia 29 varem instal·lar el nostre sistema d’alimentació ininterrompuda al node que Xarxa Telemàtica Campins te instal·lat al Montseny.  Aquest node es el més problemàtic de XTC, esperem que amb el nou sistema d’alimentació solucionem el problema constant que tenim amb els components d’aquest node.

Ara només ens queda supervisar les dades recollides per tal de comprovar el correcte funcionament i avaluar les possibles millores a introduir.

 DSC_0056 DSC_0051Graphs    Tree Mode

Anuncis

Sistema d’alimentació ininterrompuda

En el negoci de l’accès a Internet amb tecnologia wifi, ens trobem amb entrebancs per els quals no trobem bones solucions amb equips existents al mercat.

IMG_20130107_171147

Donades les característiques del nostre servei, ens veiem abocats a instal·lar els nostres nodes d’accés en llocs allunyats de fonts d’energia elèctrica fiables i, sobretot en època de pluges i tempestes, en aquestes ubicacions gaudim de tot un seguit d’avaries ocasionades per aquesta manca de fiabilitat del subministrament elèctric.

Continua llegint

Programari al servidor

El servidor que controlarà el sistema informàtic d’aquesta oficina comptarà com a sistema operatiu la versió 12.04 de Ubuntu GNU/Linux. Aquest sistema es el que habitualment utilitzem a les instal·lacions de servidors que realitzem i ens sempre ens ha donat un resultat molt satisfactori.

Preparació dels llocs de treball

Els llocs de treball d’aquest projecte, malauradament, funcionaran amb Windows 7 com a sistema operatiu. Per tal de preparar els equips, en aquest cas tenim l’avantatge de que son set unitats idèntiques, el primer pas es engegar i configurar un d’ells, després instal·lar el programari necessari i a partir d’aquí treure una imatge del disc d’aquest primer ordinador per copiar-la a la resta d’equips.

Primera engegada del primer equip

Continua llegint

Infraestructura de xarxa

Un acabada l’estesa del cablejat de xarxa, comencem la connexió de la infraestructura de la xarxa i la comprovació del correcte funcionament de la mateixa. Aquesta tasca la realitzem en una primerenca fase del projecte per tal de no perdre temps a l’hora del muntatge del servidor i els llocs de treball, que prou inconvenients tindrem a llavors amb la configuració i arranjaments al programari.

En aquesta xarxa molt sobre-dimensionada la tasca de comprovar la connectivitat de tota la xarxa punt per punt es prou feixuga, però es una tasca important a fer ara ja que posteriorment ens pot estalviar molt de temps quan sigui més important no perdre’l.

Accés a Internet al Baix Montseny

Poc a poc, pas a pas, a Enginy Automàtica hem aconseguit la fita de fer arribar la nostra connexió d’accés a Internet a gran part del Baix Montseny. La passada setmana varem fer la primera instal·lació a Sant Celoni i d’aquesta forma finalitzem la tasca que em estat desenvolupant durant els últims dos anys.

Amb aquesta fita podem oferir la possibilitat de gaudir d’accés de banda ampla a Internet als municipis de Sant Antoni de Vilamajor, Llinars del Vallés, Sant Esteve de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni, Fogars de Montclús, Gualba i Riells i Viabrea.

Pel que fa a les condicions d’aquest servei d’accés de banda ampla a Internet oferim una tarifa bàsica de 17€ mensuals per un ample de banda de 2Mbps de baixada i 512Kbps de pujada i una tarifa avançada de 34€ per un ample de banda de 4Mbps de baixada i 1Mbps de pujada. Aquestes dues opcions compten amb una quota d’alta de 150€, sense permanències i sense límits de temps.

Per contractar aquests serveis podreu adreçar-vos al telèfon 93 113 63 65 o bé a l’adreça de correu electrònic mail@enginy-automatica.com per tal de concertar una visita dels nostres tècnics per confirmar la viabilitat del servei al vostre domicili.