SAI en producció

Un cop fetes les corresponents proves al laboratori i constatades que les dades teòriques son correctes, ahir dia 29 varem instal·lar el nostre sistema d’alimentació ininterrompuda al node que Xarxa Telemàtica Campins te instal·lat al Montseny.  Aquest node es el més problemàtic de XTC, esperem que amb el nou sistema d’alimentació solucionem el problema constant que tenim amb els components d’aquest node.

Ara només ens queda supervisar les dades recollides per tal de comprovar el correcte funcionament i avaluar les possibles millores a introduir.

 DSC_0056 DSC_0051Graphs    Tree Mode

Anuncis

Sistema d’alimentació ininterrompuda

En el negoci de l’accès a Internet amb tecnologia wifi, ens trobem amb entrebancs per els quals no trobem bones solucions amb equips existents al mercat.

IMG_20130107_171147

Donades les característiques del nostre servei, ens veiem abocats a instal·lar els nostres nodes d’accés en llocs allunyats de fonts d’energia elèctrica fiables i, sobretot en època de pluges i tempestes, en aquestes ubicacions gaudim de tot un seguit d’avaries ocasionades per aquesta manca de fiabilitat del subministrament elèctric.

Continua llegint

Programari al servidor

El servidor que controlarà el sistema informàtic d’aquesta oficina comptarà com a sistema operatiu la versió 12.04 de Ubuntu GNU/Linux. Aquest sistema es el que habitualment utilitzem a les instal·lacions de servidors que realitzem i ens sempre ens ha donat un resultat molt satisfactori.

Preparació dels llocs de treball

Els llocs de treball d’aquest projecte, malauradament, funcionaran amb Windows 7 com a sistema operatiu. Per tal de preparar els equips, en aquest cas tenim l’avantatge de que son set unitats idèntiques, el primer pas es engegar i configurar un d’ells, després instal·lar el programari necessari i a partir d’aquí treure una imatge del disc d’aquest primer ordinador per copiar-la a la resta d’equips.

Primera engegada del primer equip

Continua llegint

Infraestructura de xarxa

Un acabada l’estesa del cablejat de xarxa, comencem la connexió de la infraestructura de la xarxa i la comprovació del correcte funcionament de la mateixa. Aquesta tasca la realitzem en una primerenca fase del projecte per tal de no perdre temps a l’hora del muntatge del servidor i els llocs de treball, que prou inconvenients tindrem a llavors amb la configuració i arranjaments al programari.

En aquesta xarxa molt sobre-dimensionada la tasca de comprovar la connectivitat de tota la xarxa punt per punt es prou feixuga, però es una tasca important a fer ara ja que posteriorment ens pot estalviar molt de temps quan sigui més important no perdre’l.

Els llocs de treball

Arribem a la part més visible de la instal·lació, els llocs de treball. Després de tenir en compte moltes opcions, hem arribat a la conclusió un dels paràmetres més importants a l’hora d’escollir els ordinadors que formaran els llocs de treball era la senzillesa. Normalment la queixa generalitzada en moltes oficines es la quantitat de cables i aparells que son necessaris per configurar un lloc de treball, el monitor, el ratolí, la pantalla, la caixa amb la CPU, son parts necessàries a la vegada que son parts molestes d’ubicar i que necessiten un escampall de cables i connexions per poder fer-ho funcionar.

La nostra experiència ens ha portat a la conclusió de que en el 99% de les aplicacions, les necessitats d’ampliació dels equips es nul·la. Des de l’arribada de les connexions USB la gran part dels perifèrics no necessiten elements addicionals que s’ubiquin dins dels ordinadors, de fet la gran majoria d’equips arriben al final de la seva vida útil sense utilitzar mai les seves capacitats d’expansió.

Per aquesta raó hem escollit com a equip a utilitzar en els llocs de treball un sistema de ‘tot en un’ de la marca Lenovo. Aquest equip incorpora en un mateix element una pantalla de 20″, un processador de doble nucli Intel Pentium a 2,7Ghz, 4 GB de memòria RAM ampliable a 8GB, un disc dur de 500GB de capacitat i una connexió de xarxa de 1000Mbps. Es a dir un equip molt complert, amb prestacions més que suficients per fer feina i que permetrà tenir un lloc de treball senzill i net.